Datum: 17. 01. 2021 Autor: IN

Kompenzační bonus pro OSVČ v roce 2021 – co byste o něm měli vědět?

Jak je to s kompenzačním bonusem pro živnostníky? Pro rok 2021 prozatím platí kompenzační bonus schválený na podzim roku 2020. Vztahuje se nejen na OSVČ, ale rovněž na společníky malých s r.o. Podívejte se, kolik můžete dostat a jestli se týká i vás. Rozhodně totiž není pro každého.

Aktuální nárok na kompenzační bonus náleží OSVČ a společníkům malých s.r.o., jejichž převažující činnost je v těch oborech ekonomiky, kterých se přímo dotkli vládní omezení související s koronavirem. Této převažující činnosti se museli věnovat v rozhodném období od 1. června 2020 do 30. září 2020. Převažující znamená, že představovala více než polovinu zdroje obživy podnikatele. Výška tohoto kompenzačního bonusu je 500 Kč na den. Tento bonus si lze nárokovat za každý den vládních omezení od 5. října 2020 do 15. února 2021, tedy nejvýše 134 dnů. Datum, od kterého se žádá, se liší podle jednotlivých oborů.

Kterých oborů se kompenzační bonus týká?

Jedná se o oblasti pohostinství, sportu, kultury, maloobchodu, služeb a ubytování. Kompenzační bonus mohou požadovat i obory, které jsou z 80 % navázané na přímo zasažené obory. Jde například o dodavatele surovin pro restaurace. Taktéž to mohou být podnikatelé, kteří jsou úzce svázaní s konkrétní provozovnou, k jejíž uzavření na základě omezení došlo – takže žádat může například trenér v posilovně.

Přes takto nastavené podmínky se OSVČ z mnoha oborů setkávají s odmítnutím poskytnutí kompenzačního bonusu. Sociálními sítěmi proběhl například příklad svatebního fotografa, kterému bylo doporučeno fotit krajinky místo svateb.

Každá profese může žádat od jiného data. Provozovatelé restaurací žádají od 5. 10. 2020, číšníci však až od 14. 10. 2020, provozovatelé fitness a bazénů od 9. 10. 2020, kadeřníci a provozovatelé obchodů od 22. 10. 2020.

Kdo by neměl zapomenout žádat?

Kompenzační bonus se vztahuje i na ženy na rodičovské dovolené, které vedle pobírání rodičovského příspěvku měly v rozhodném období převažující příjmy v některé s omezeními zasažených oblastí, či se jich omezení dotkly alespoň z 80 %, jelikož pracovaly v oblastech přímo navázaných na postižené obory. Stejný případ jsou například starobní důchodci, kteří současně pobírali starobní důchod. Taktéž se to týká invalidních důchodců a pracujících studentů.

Bonus si mohou nárokovat rovněž OSVČ se stánkovým prodejem, ale pouze v případě, že museli k 22. 10. 2020 uzavřít své provozovny a jedná se o kamenné stánky. Migrující stánkaři nejsou do kompenzačního bonusu zahrnuti.

Jak mohou žádat o kompenzační bonus společníci malých s.r.o.?

Do programu jsou zahrnuti rovněž společníci malých s.r.o. Zde je podmínkou, že má společnost maximálně dva společníky (s výjimkou rodinných firem) a dosáhla prokazatelný obrat alespoň 180 000 Kč, či je její odhadovaný obrat alespoň 120 000 Kč u firem založených v roce 2020. Opět musí jít o firmy ze zasažených oborů. Firmy nesmí být v úpadku, ani být nespolehlivým plátcem či osobou podle zákona o DPH.

Co byste ještě měli vědět o kompenzačním bonusu?

Kompenzační bonus není nutné danit, ani se z něj neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Platí, že nelze kombinovat dva různé vládní kompenzační bonusy v jeden konkrétní den. Možná je pouze kombinace s příspěvkem na zaměstnance v programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné. Žádosti o kompenzační bonus nebrání ani fakt, že třeba pobíráte příspěvek na bydlení.

Nejčastější otázky a odpovědi najdete na portálu MFČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *