Datum: 13. 06. 2022 Autor: IN

Vaše dítko přineslo v notýsku poznámku, že zítra místo výuky proběhne blok primární prevence. Cože to vlastně je? V rámci tohoto článku Vám obecně popíšeme, co bude Vašeho školáka ve škole čekat.

 

Základní definice

Prevence je předcházení nežádoucímu jevu. Dle toho, zda se snažíme nežádoucí jev omezit či už snižujeme rizika s ním spojené, dělíme prevenci na primární, sekundární a terciární.

 

Primární prevence je všeobecná, neváže se na existující riziko. Snaží se nežádoucímu stavu předejít či ho oddálit. V praxi to znamená, že se třída seznámí s projevy šikany a možnostmi řešení, ačkoliv šikana ve třídě neprobíhá.

 

Sekundární prevence již pracuje s nežádoucím jevem, který se projevil. Příkladem je třída, kde se objeví šikana. Program je cílený na nápravu vztahů ve třídě.

 

Terciární prevence se zaměřuje na snížení rizik u již rozvinutého nežádoucího jevu. Příkladem je výměna jehel u drogově závislých, aby je měli čisté a nenakazili se žloutenkou, HIV aj.

 

Primární prevence

Jak bylo zmíněno výše, jedná se o programy zaměřené zejména na informování o daném jevu, důsledcích rizikového chování a o tom, jak o sebe pečovat.

 

mateřských školkách je primární prevence zaměřená na zdravý životní styl.

 

mladším školním věku se zaměřuje na emoce a vztahy. Děti se při programu dozvídají, že je normální mít i negativní emoce a jak je zvládat. Pracuje se se vztahy ve třídě a lektoři při programu sledují kooperaci třídy, aby případně odhalili nežádoucí projevy a navrhli škole sekundární prevenci. Děti se seznamují s riziky užívání internetu.

 

Ve starším školním věku se stále programy zaměřují na emoce, vztahy a rizika spojená s užíváním internetu, ale přidávají se i další témata jako sexualita, partnerství či drogy.

 

Jak programy probíhají?

Pro děti bývají tyto bloky většinou příjemným zpestřením běžné výuky. Programy neprobíhají v lavici, ale v kolečku. Děti hrají s lektory různé hry a povídají si o nově získaných informacích. V programech primární prevence je důraz kladen na to, aby se nejednalo o přednášku. Informace děti získávají zejména od svých spolužáků – dohromady si ze svých znalostí a zkušeností vytvoří ucelený přehled o dané tématice. Lektoři působí jako aktivní pozorovatelé, kteří doplňují chybějící informace a reflektují.

 

Až tedy přijde Vaše dítě domů se vzkazem, že u nich bude probíhat primární prevence, není se čeho obávat. Děti si užijí hezký den plný aktivit a zároveň se dozví nové věci.

 

Autor: Soňa J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *