Datum: 07. 02. 2022 Autor: IN

Jistota v podobě nadstandardních záruk od dodavatele tepelného čerpadla se vám může snadno velmi prodražit. Případně také může jít o pouhou iluzi, kdy vy budete hradit vysoké náklady spojené s opravou tak, jak záruka nekryje veškeré úkony spojené se znovuuvedením čerpadla do provozu.

Jak to vlastně tedy se zárukami na tepelná čerpadla je? Důležité je rozdělit si záruky podle několika důležitých kritérií, a to:

  • doby trvání,
  • subjektu, který záruku poskytuje,
  • jestli se jedná o záruku ze zákona či na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem.

V praxi se pak setkáte s následujícími názvoslovími.

Základní záruka

Doba trvání záruky činí 2 roky od uvedení tepelného čerpadla do provozu, přičemž rozsah a podmínky jsou zde stejné jako v případě koupě jakéhokoliv jiného zboží, definuje je totiž občanský zákoník. I v případě uplatňování záruk na tepelná čerpadla však může dojít k nejasnostem z důvodu výkladu zákona, který jasně neříká, jestli se záruka vztahuje pouze na vady, které již výrobek měl a následně se pouze projevil, nebo vady vzniknuvší v rámci používání produktu. Do těchto nejasností by mělo vznést jasno až zavedení směrnice Evropské unie upravující ochranu spotřebitele.

I v rámci základní záruky je vhodné zjistit si, jak se dodavatel čerpadla staví k jejímu uplatňování.

Plná prodloužená záruka

Rozsah a platnost této záruky na tepelné čerpadlo již definuje smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem. Nejčastěji se jedná o záruku na dobu 3. – 5. roku provozu čerpadla, kdy se dodavatel zavazuje uhradit náklady na vadný díl a jeho výměnu. Tato záruka již nemusí být zadarmo, dodavatel ji může podmiňovat např. pravidelným placeným servisem.

Materiálová prodloužená záruka

I v tomto případě se jedná o záruku definovanou smluvním vztahem mezi kupujícím a dodavatelem. Zpravidla se jedná o záruku na kompresor mezi 5. – 10. rokem provozu tepelného čerpadla. Tato záruka kryje pouze náklady na vadný díl, tj. náklady na dopravu a práci hradí provozovatel. I u materiálové prodloužené záruky je vhodné si zjistit, jestli z ní pro vás coby provozovatele nevyplývají nějaké povinnosti.

Na co si dát pozor?

U plných a prodloužených záruk je vhodné si zjistit:

  • jestli záruku drží přímo výrobce, dodavatel či „jen“ montážní firma,
  • jestli jsou tyto záruky zdarma, tj. nejsou zpoplatněny jednorázovými úhradami při koupi tepelného čerpadla či podmíněny dokoupením servisních služeb.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *